Звіт Додаток
оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг до Положення про якість телекомунікаційних послуг
за 2018 рік
Подають Термін подання   Форма № 11-ЯТП
Оператори телекомунікацій - Національній комісії з питань регулювання зв'язку України до 30 січня після звітного періоду   (річна)
 
      ЗАТВЕРДЖЕНО
      Рішення НКРЗ
      15.04.2010 № 174

Код рядка Респондент:
0101 Найменування/Ім'я: ТОВ "ДІСІТЕЛ"
0102 Місцезнаходження/Місце проживання: 69006, м. Запоріжжя, вул. 40 років Рад. України 3 оф. 18
0201 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця-платника податків
31624064
0202 Код території за КОАТУУ 2310136900
0203 Код виду економічної діяльності за КВЕД 61.10
0204 Код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ 240
0205 Код міністерства, іншого ЦОВВ, якому підпорядкований оператор зв'язку за КОДУ *  

1. Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів
Код рядка Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення Одиниця виміру Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ) Рівень, який був запланований на 2018 звітний рік** Досягнутий рівень за звітний рік*** Запланований рівень на поточний рік
А Б 1000 2000 3000 4000 5000
0300 Послуги фіксованого телефонного зв'язку:          
0301 Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв'язку, виконаних за нормований час % не менше 90 90 100 90
0302 Відсоток справних таксофонів % не менше 90 - - -
0303 Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час % не більше 65 75 75 75
0304 Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) % не більше 1 0.5 0.1 0.5
0305 Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів % не більше 10 5 6.65 5
0306 Відсоток неуспішних викликів для міських викликів % не більше 5 2 4.8 2
0307 Відсоток неуспішниз викликів для місцевих викликів до служб екстреної допомоги (СЕД) % не більше 5 3 0 3
0308 Відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови % не менше 85 85 100 85
0309 Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом відповіді до системи інформаційно-довідкового обслуговування (СІДО) оператора. % не менше 95 95 100 95
0500 Послуги з доступу до Інтернет: %        
0501 Відсоток заяв про пошкодження мережі передачі даних загального користування, виконаних за нормаваний час % не більше як одна доба 90 89 90
0502 Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) % не більше 1 0.9 0.1 0.9
0503 Відсоток успішних реєстрацій у мережі % не менше 90 90 100 90
0504 Відсоток відмов реєстрацій у мережі % не більше 10 5 0 5
0505 Час затримки передачі даних в один бік   не встановлено мах 150мс Tmin=13мс, Tmax=77,5мс, Tavg=16мс мах 150мс

2. Дані про окремий структурний підрозділ оператора та/або ООВ, які здійснювали випробування показників якості
Код рядка Назва окремого структурного підрозділу оператора та/або акредитованого органу з оцінки відповідності (ООВ) Серія, номер, дата отримання атестата акредитації (за наявності) Номер, дата протоколу випробувань Період, протягом якого здійснювались випробування
А 1000 2000 3000 4000
1001 ЦФ УДЦР   23-048/МЕ01 від 29.11.18 12.11.18-23.11.18
1002 ЦФ УДЦР   23-047/МЕ01 від 16.11.18 12.11.18-14.11.18
1003 ЦФ УДЦР   23-049/МЕ01 від 20.11.18 19.11.18-20.11.18
1004 ЦФ УДЦР   23-046/МЕ01 від 15.11.18 14.11.18-14.11.18
10n+1        

* Тільки для підприємств державного сектору.

** При первинному заповненні форми інформація не заповнюється.

*** Рівні показників (параметрів) якості, які були визначені під час проведення випробувань оператором та/або акредитованим органом з оцінки відповідності (ООВ).

Друковане періодичне видання, в якому оприлюднена інформація про якість послуг (назва, номер, дата) : ________________________

Адреса веб-сторінки, на якій оприлюднена інформація про якість послуг: www.dctel.net/quality

Керівник: П.О. Лютий

Виконавець: П.О. Лютий

адреса електронної пошти: pavel@dctel.net

телефон: 0612123880

факс: 0612123880