Звіт Додаток
оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг до Положення про якість телекомунікаційних послуг
за 2014 рік
Подають Термін подання   Форма № 11-ЯТП
Оператори телекомунікацій - Національній комісії з питань регулювання зв'язку України до 30 січня після звітного періоду   (річна)
 
      ЗАТВЕРДЖЕНО
      Рішення НКРЗ
      15.04.2010 № 174

Код рядка Респондент:
0101 Найменування/Ім'я: ТОВ "ДІСІТЕЛ"
0102 Місцезнаходження/Місце проживання: 69006, м. Запоріжжя, вул. 40 років Рад. України 3 оф. 18
0201 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця-платника податків
31624064
0202 Код території за КОАТУУ 2310136900
0203 Код виду економічної діяльності за КВЕД 61.10
0204 Код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ 240
0205 Код міністерства, іншого ЦОВВ, якому підпорядкований оператор зв'язку за КОДУ *  

1. Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів
Код рядка Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення Одиниця виміру Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ) Рівень, який був запланований на 2012 звітний рік** Досягнутий рівень за звітний рік*** Запланований рівень на поточний рік
А Б 1000 2000 3000 4000 5000
0300 Послуги фіксованого телефонного зв'язку:          
0301 Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв'язку, виконаних за нормований час % не менше 90 90 100 90
0302 Відсоток справних таксофонів % не менше 90 - - -
0303 Кількість звернень щодо сторонніх підключень з розрахунку на одну лінію доступу за рік   не більше 0,2 0,15 0 0,15
0304 Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час % не менше 65 75 93 75
0305 Кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі з розрахунку на одну лінію доступу за рік   не більше 0,8 0,5 0,25 0,5
0306 Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) % не більше 1 0,5 0,1 0,5
0307 Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування % не більше 1 0,4 0,1 0,4
0308 Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування % не більше 1 0,4 0,2 0,4
0309 Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів % не більше 10 5 6,25 5
0310 Відсоток неуспішних викликів для міських викликів % не більше 5 2 3,03 2
0311 Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення виклику для міжміських викликів % не менше 90 95 92,03 95
0312 Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення виклику для місцевих викликів % не менше 85 95 95,16 95
0313 Відсоток неуспішниз викликів для місцевих викликів до служб екстреної допомоги (СЕД) % не більше 5 3 0 3
0314 Відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови % не менше 70 85 - 85
0500 Послуги з доступу до Інтернет:          
0501 Нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості % не більше як одна доба 1 0,97 1
0502 Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) % не більше ніж 1% 1 0,1 0,9
0503 Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування % не більше ніж 1% 1 0,35 0,9
0504 Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування % не більше ніж 1% 1 0,8 1
0505 Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі % не менше ніж 90% 90 - 92
0506 Відсоток незадовільних з’єднань за швидкістю передачі даних % не більше ніж 10% 1 - 7
0507 Відсоток успішних реєстрацій у мережі % не менше ніж 90% 90 - 90
0508 Відсоток відмов % не більше ніж 10% 10 - 10

2. Дані про окремий структурний підрозділ оператора та/або ООВ, які здійснювали випробування показників якості
Код рядка Назва окремого структурного підрозділу оператора та/або акредитованого органу з оцінки відповідності (ООВ) Серія, номер, дата отримання атестата акредитації (за наявності) Номер, дата протоколу випробувань Період, протягом якого здійснювались випробування
А 1000 2000 3000 4000
1001 ЦФ УДЦР   23-035/МЕ01 від 02.12.14 19.11.14-28.11.14
1002        
10n+1        

* Тільки для підприємств державного сектору.

** При первинному заповненні форми інформація не заповнюється.

*** Рівні показників (параметрів) якості, які були визначені під час проведення випробувань оператором та/або акредитованим органом з оцінки відповідності (ООВ).

Друковане періодичне видання, в якому оприлюднена інформація про якість послуг (назва, номер, дата) : ________________________

Адреса веб-сторінки, на якій оприлюднена інформація про якість послуг: www.dctel.net/quality

Керівник: П.О. Лютий

Виконавець: П.О. Лютий

адреса електронної пошти: pavel@dctel.net

телефон: 0612123880

факс: 0612123880